GIT ชวนอัปสกิลเป็นนักอัญมณีศาสตร์


มาสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ชีวิต กับ คอร์สเรียนสุดพิเศษของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เพื่อกรุยทางสู่อาชีพนักอัญมณีศาสตร์ในอนาคต หลักสูตร “ประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์” (FGA-Gemmologist Diploma Program) ที่ GIT เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองแห่งเดียวของ The Gemmological Association of Great Britain (Gem A) ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านการตรวจสอบอัญมณีในระดับสากล

ถึงแม้ไม่มีพื้นฐานอัญมณีและเครื่องประดับมาก่อน แต่มีใจรัก ก็สมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้ โดยจะได้เรียนรู้เรื่องอัญมณีและเครื่องประดับครบทุกมิติ ตั้งแต่ธรรมชาติของอัญมณี ไปจนถึงการใช้เครื่องมือตรวจสอบ วิเคราะห์ การวิเคราะห์อัญมณีแท้ อัญมณีเทียม การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของอัญมณีและเครื่องประดับ


เรียนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงของวงการอัญมณี มาตรฐานระดับอินเตอร์ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าการเดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศ จบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร FGA ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนซื้อมากขึ้นไปอีกขั้น

สนใจสร้างโอกาสใหม่ให้กับตัวเอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.git.or.th/fga.html

  • หรือสอบถามข้อมูลที่ศูนย์ฝึกอบรมของ GIT โทร. +66 2634 4999 ต่อ 306
  • อีเมล: schanida@git.or.th 

 

 

 

Don`t copy text!