ททท.ชวนเที่ยว จ.อุทัยธานี ชู​จุดขาย “เสน่ห์วันวาน เมืองเหนือ ย้อนอดีตวัยเรียน” พร้อม​อบตราสัญลักษณ์​ SHA​

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ชูจุดขาย “เสน่ห์วันวาน เมืองเหนือ ย้อนอดีตวัยเรียน” พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA แก่สถานประกอบการซึ่งปัจจุบันมี จํานวนผู้ประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA ในพื้นที่ จํานวน 34 แห่ง จาก 10 หมวดประเภทกิจการ 

โดยมี ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกียรติร่วมงาน ณ โรงแรมอุไทย เฮอริเทจ จังหวัดอุทัยธานี 


 โดย“เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ (North Nostalgia)” นําเสนอความพิเศษในการท่องเท่ียวผ่านเมนูท่องเที่ยวที่สร้างสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 3 ประเภท ได้แก่ Nature to Keep, Food to Explore และ Thainess to Discoverโดยใช้สีม่อฮ่อม​ (NavyBlue)  เป็นสีประจําภาค สื่อถึงความผ่อนคลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนเมืองเหนือ ที่มีความเรียบง่าย แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรม ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยว

ซึ่งภูมิภาค ภาคเหนือกําหนดพื้นที่นําเสนอเรื่องราวเสน่ห์วันวานเมืองเหนือ จํานวน 3 พื้นที่ ได้แก่ อุทัยธานี สุโขทัย และเชียงใหม่ โดยจังหวัดอุทัยธานี จะนําเสนอภายใต้ธีม “อุทัยธานี : เสน่ห์เมืองวันวาน ย้อนอดีตวัยเรียน” ส่งมอบประสบการณ์ วัยเด็ก รําลึกความสุขวันวานท่ามกลางบรรยากาศเมืองอุทัยธานีที่สงบ เรียบง่าย อาคารเรียนหลังเดิม ซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์ เหนือกาลเวลาของวิถีชีวิตชาวอุทัยธานีริมแม่น้ําสะแกกรัง โดยมีสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ ถนนคนเดิน ตรอกโรงยา โรงแรมอุไทย เฮอริเทจ (ที่พักที่รีโนเวทมาจากโรงเรียนอุทัยวิทยาลัย โรงเรียนเอกชนแห่งแรกของอุทัยธานี) ตลาดเช้าริมแม่น้ําสะแกกรัง สะพานแขวนเกาะเทโพ วัดอุโบสถาราม บ้านจงรัก เป็นต้น

#เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ
#ย้อนอดีตวัยเรียน
#AmazingThailnd

Don`t copy text!