วาสลีน ร่วมกับ สภากาชาดไทย เปิดตัวแคมเปญ “วาสลีน ฮีลลิ่ง โปรเจ็ค”

     ที่สุดของการเดินทางฟื้นบารุงผิวด้วยใจ
วาสลีน ร่วมกับ สภากาชาดไทย เปิดตัวแคมเปญ “วาสลีน ฮีลลิ่ง โปรเจ็ค” พร้อมหน่วยแพทย์อาสา ช่วยเหลือผ้ปู ระสบปัญหาด้านผิวหนัง ณ พื้น ที่ห่างไกล

       เมื่อวันท่ี 16 ตุลามคมท่ีผ่านมา วาสลีน ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวภายใต้บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด จัดงานเปิดตัวแคมเปญท่ีสุดของการให้ วาสลีน ฮีลลิ่ง โปรเจ็ค (Vaseline Healing Project) ร่วมกับ “สภากาชาดไทย” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาผิวหนังท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ ประสบปัญหาความขาดแคลนในพื้นท่ีห่างไกลพร้อมกับ “หมอเจี๊ยบ ลลนา” ในฐานะหน่วยแพทย์อาสาท่ีจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาผิวหนัง ณ พื้นท่ีห่างไกลร่วมกับวาสลีน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ เดินทางของหน่วยแพทย์อาสาในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาผิวหนังและฟื้นฟูผิวด้วยผลิตภัณฑ์จากวาสลีน และเปิดตัว “วาสลีน ปิโตรเลียม เจลลี่ 5 ลายลิมิเต็ดอิดิชั่น” ท่ีได้แรงบันดาลใจมาจากอัตลักษณ์ของประเทศ ต่างๆ ท่ีวาสลีนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตของผู้ประสบปัญหาผิวหนังให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ผ่านกิจกรรม “ทุกการซื้อ คือการให้” นอกจากนี้ ยังมีเหล่า ดาราช่ือดัง อาทิ ริท เรืองฤทธิ์, ฟรัง นรีกลุ , ฐิสา วริฏฐิสา มาร่วมสร้างพลังแห่งการให้ ณ เซ็นทรัลคอร์ท  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

        ในปีนี้วาสลีน ฮีลลิ่ง โปรเจ็ค ร่วมมือกับสภากาชาดไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแพทย์ผิวหนัง สำหรับการปฏิบัติภารกิจด้านการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย ณ พื้นท่ีห่างไกล ไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ีประสบปัญหา การเข้าถึงทางการรักษาหรือกำลังฟื้นตัวจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและภาวะฉุกเฉินอื่นๆพร้อมแพทย์จิตอาสา “หมอเจี๊ยบ ลลนา” ซึ่งจะเดินทางไปยัง พื้นท่ีห่างไกล เพื่อให้ความช่วยเหลือ รักษา และมอบผลิตภัณฑ์ ฟื้นฟูผิวพรรณจากวาสลีนให้แก่ผู้ประสบปัญหาผิวหนัง โดยครั้งนี้วาสลีนร่วมเป็นหนึ่งในน้ำใจท่ีช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาผิวหนังไปพร้อมกับทุกคนในแคมเปญ “ทุกการซื้อ คือการให้” วาสลีนร่วมบรจิาค 10 บาท ให้แก่สภากาชาด ต่อการซื้อ วาสลีน ปิโตรเลียม เจลลี่ 1 กระปกุ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาผิวหนังในพื้นท่ีห่างไกลผ่านทาง “วาสลีนปิโตรเจลลี่ 5 ลาย ลิมิเต็ดอิดิชั่น”ซึ่งลวดลายรังสรรค์ขึ้นมาจากอัตลักษณ์ของ ประเทศต่างๆท่ีวาสลีนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตของผู้ขาดโอกาสได้แก่ ประเทศแอฟริกาใต้ประเทศ เม็กซิโก ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และประเทศไทย

      วาสลีน ฮีลลิ่ง โปรเจ็ค เริ่มต้นขึ้นจากความร่วมมือกับองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่าง “ไดเร็ค รีลีฟ” มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมอบผลิตภัณฑ์วาสลีน และฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับดูแลสุขภาพผิวท่ีจำเป็น เพื่อช่วยฟื้นฟูผิวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขาดแคลนหรือภาวะฉุกเฉินทั่วโลก ในปัจจุบันวาสลีนได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากกว่า 4,309,137 รายใน 61 ประเทศทั่วโลกผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์วาสลีน และเวชภณัฑ์ต่างๆ เพื่อแจกจ่ายให้กับเครือข่ายขององค์กร ไดเร็ค รีลีฟ ซึ่งมีคลินิกและ โรงพยาบาลกว่าร้อยแห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก รวมถึงประเทศไทย

    ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาผิวหนังในพื้นที่ห่างไกลและสนับสนุนการทำงานของ หน่วยแพทย์อาสากับ “วาสลีน ฮีลลิ่ง โปรเจ็ค” ผ่านวาสลีน ปิโตรเลียม เจลลี่ ลิมิเต็ดอิดิชั่น เพราะ “ทุกการซื้อ คือการให้” เปิดตัว วางจำหน่ายท่ี เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ทุกสาขาและพร้อมวางจำหน่ายที่ร้านค้าทั่วไปแล้ววันนี้ สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี Facebook.com/Vaseline Thailand หรือ https://www.vaseline.com/th