สนับสนุนโครงการเพชรน้ำหนึ่ง

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รับมอบเงินสนับสนุนโครงการเพชรน้ำหนึ่ง จากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา 

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯเป็นตัวแทนรับมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) จาก บุญปกรณ์  โชควัฒนา  ประธานธรรมการ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา พร้อมด้วย ศิรินา  ปวโรฬารวิทยา  กรรมการมูลนิธิฯ และ ศิริกุล  ธนสารศิลป์ กรรมการเลขาธิการมูลนิธิฯ พื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในโครงการเพชรน้ำหนึ่ง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  ณ ห้อง Hall 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมี บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), สมพล ชัยสิริโรจน์ กรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ ประดิษฐา จงวัฒนา กรรมการมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา  ร่วมเป็นสักขีพยาน

จากซ้ายไปขวา

1.สมพล ชัยสิริโรจน์ กรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2.บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

  1. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา กรรมการมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

4.ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

5.บุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานธรรมการ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

6.ศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการเลขาธิการดร.เทียม โชควัฒนา

7.ประดิษฐา จงวัฒนา กรรมการมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา