เปิดตัวนิทรรศการ “ชาย หญิง สิ่งสมมุติ”

มิวเซียมสยาม เปิดตัวนิทรรศการ “ชาย หญิง สิ่งสมมุติ”

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) (คนที่ 5 จากซ้าย) นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ 3 จากซ้าย) นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมเปิดนิทรรศการ “ชาย หญิง สิ่งสมมุติ : Gender Illumination” นิทรรศการว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศ เพื่อนำเสนอความเท่าเทียมและเสนอมุมมองต่อมายาคติทางเพศ โดยนิทรรศการดังกล่าวเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ

###

คำบรรยายภาพ (จากซ้าย)

  1. คุณรัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น ดารา-นักแสดง ผู้ร่วมส่งวัตถุจัดแสดง
  2. คุณพอลลีน งามพริ้ง ผู้ร่วมส่งวัตถุจัดแสดง
  3. นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  4. นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  5. นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
  6. นายโตมร ศุขปรีชา ผู้ร่วมก่อตั้ง ที่ปรึกษา และบรรณาธิการThe101.world
  7. นางสาวชนน์ชนก พลสิงห์ ภัณฑารักษ์นิทรรศการ