เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น จัดแข่งขัน Body Transformation Challenge 4

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น จัดแข่งขัน Body Transformation Challenge 4 ชิงรางวัลกว่า 1 ล้านบาท

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น บริษัทโภชนาการชื่อดังระดับโลก จัดแข่งขัน Herbalife Nutrition Body Transformation Challenge ครั้งที่ 4 ชูเป้าหมายช่วยเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น กับปฏิบัติการท้าเปลี่ยนรูปร่างที่มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ควบคู่กับโภชนาการที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์ของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ตอกย้ำความต้องการเสริมสร้างสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลก ผ่านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์โภชนาการที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง โดยในการแข่งขันจะมอบรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาทให้แก่ผู้ชนะในหลากหลายประเภท ประกาศผลพร้อมกันกลางเดือนกรกฏาคม 2565 นี้

นายสุพจน์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “ด้วยการตอบรับที่ดีจากการแข่งขันในปีที่ผ่านมา ทางเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น จึงจัดกิจกรรม Body Transformation Challenge ขึ้นอีกครั้งต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อสานต่อแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาดูแลรูปร่างและเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิต ผ่านการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นหลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างสู่การมีไลฟ์สไตล์การดูแลสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนและมีความสุข เพื่อเป็นแบบอย่างของการมีสุขภาพดี ผ่านการเลือกโภชนาการที่เหมาะสม และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีที่เราตั้งใจส่งมอบให้แก่ทุกคน พร้อมแนะนำเคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมให้กับผู้คนทั่วประเทศ ผ่านการสนับสนุนด้านโภชนาการที่ดีจากเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นอย่างต่อเนื่อง”

ทั้งนี้จากการสำรวจด้านความเฉื่อยของสุขภาพในเอเชียแปซิฟิก หัวข้อ Asia Pacific Health Inertia Survey ประจำปี 2564 โดยเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ซึ่งทำการสำรวจผู้บริโภคที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 5,496 คนในตลาดเอเชียแปซิฟิก 11 แห่ง ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่มีต่อสุขภาพ ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้บริโภค พบว่า จำนวน 6 ใน 10 คนระบุว่าสุขภาพจิตและสุขภาพกายในปัจจุบันของพวกเขาต่ำกว่าเกณฑ์ในอุดมคติ (อยู่ในระดับ ‘พอใช้’ หรือ ‘แย่’) ซึ่งมีจำนวนมากกว่าคนที่รู้สึกว่ามีสุขภาพอยู่ในระดับ ‘ดี’ ‘ดีมาก’ หรือ ‘ยอดเยี่ยม’ เมื่อเทียบกับผลสำรวจในปี 2563

โดยผู้บริโภคในประเทศไทยกว่า 28% ระบุว่าสุขภาพร่างกายของพวกเขาแย่ลงกว่าปีก่อนหน้า เนื่องจาก 2 สาเหตุหลัก คือ ความเครียดจากการทำงานเนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน (77%) และการอยู่บ้านบ่อยขึ้นอันเป็นผลมาจากการจำกัดล็อกดาวน์ (57%)
แต่เห็นได้ชัดว่าผู้บริโภคชาวไทยมากกว่า 91% มีการวางแผนที่จะออกกำลังกายให้บ่อยขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และกว่า 71% ต้องการสร้างกิจวัตรเฉพาะที่รวมกำหนดการออกกำลังกายไว้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม Body Transformation Challenge 4 เพื่อสานต่อแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพและเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตด้วยโภชนาการที่ดีของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย

สำหรับกิจกรรม Body Transformation Challenge ครั้งที่ 4 เปิดรับสมัครสมาชิกอิสระเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น สมาชิกลูกค้าสิทธิพิเศษ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันที่ลงทะเบียนเรียบร้อยต้องทำการเปลี่ยนแปลงรูปร่างด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี พร้อมปรับเปลี่ยนโภชนาการให้เหมาะสม ควบคู่กับการใช้ผลิตภัณฑ์เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น รวมถึงค่าวัดองค์ประกอบต่าง ๆ ในร่างกายและปริมาณสัดส่วนของไขมัน ในทุกสัปดาห์ ผ่านแอปพลิเคชัน Body Transformation Challenge 4 ของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เพื่อประเมินผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สั่งซื้อสินค้า หรือความเคลื่อนไหวด้านเคล็ดลับเพื่อสุขภาพที่ดีได้ที่ www.facebook.com/HerbalifeThailandOfficial, www.facebook.com/BodyTransformationTH หรือผ่านทาง www.instagram.com/HerbalifeThailandOfficial

Don`t copy text!